ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 07/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Προμήθεια αναλωσίμων για σύστημα έκδοσης και ανάλωσης καρτών μελών.

.(εισηγ,11197, έως 13/01/14)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια αναλωσίμων καρτών μελών ως ακολούθως:

  • 500 μαγνητικές κάρτες εισόδου μελών
  • 5 μελάνια για τον εκτυπωτή καρτών του προπονητηρίου EVOLIS PRIMACY.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/01/2014.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1087/11197

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077