ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 06 /11/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Προμήθεια Αλυσοπρίονο βενζίνης και Χορτοκοπτικό μεσσηνέζας  με την με αρ.799/16302 εισήγηση του τμήματος  Πρασίνου (έως 16/11/18)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια :

   Αλυσοπρίονο βενζίνης STIHL MS 201 TC-M    TMX 1

   Χορτοκοπτικό μεσσηνέζας-δίσκου EFCO 8530    TMX 1                                            

Πληροφορίες  210-6834520

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr μέχρι την 16/11/18 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 799/16302. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών