ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Kων./να Παπαγιαννιδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 10/07/18

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

  ΘΕΜΑ : Προμήθεια  αισθητηρίων υγρασίας και αισθητηρίων θερμοκρασίας σύμφωνα με την με αρ.521/15685 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  (έως 24/07/18).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για τη προμήθεια:      1) Αισθητήρια υγρασίας JONSON-CONTROLSΤύπος:ΤΤ-541/Β ΤΕΜΑΧΙΑ 3 . 2)  Αισθητήρια θερμοκρασίας JONSON CONTROLS                   Tύπος:ΤS- 6370D-B13    ΤΕΜΑΧΙΑ 3.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021ή στο e-mail:oakasup@otenet.gr μέχρι 24/07/18

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 521/15685.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.-         

                                                                           ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                               

                                                                              ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ