ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ( σε συνέχεια Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Διαγωνισμού ) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια-μεταφορά αερίου χλωρίου στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., ετήσιου προϋπολογισμού 25.500,00€, πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ., ενώπιον της επιτροπής Προμηθειών με σφραγισμένες προσφορές, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι..Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι την Τετάρτη, 29-10-2014 και ώρα 14.30.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά (www.oaka.com.gr) ή από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α., πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6834569 .

cl-9
Τίτλος: cl-9 (0 click)
Size: 47 KB

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

«ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»