Μαρούσι, 18/10/2013

Αρ. Πρ.: 6/6024

Aρ. Διακ.:176

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ MEIOΔOTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης » προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προκειμένου να προβεί στην επιλογή σύμβουλου-μελετητή πυρασφάλειας των Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., ετήσιου προϋπολογισμού 18.000,00€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Τύπου του Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι, ενώπιον επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές. Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του O.A.K.A μέχρι τις 04/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α., πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.