Πατήστε εδώ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΚΑΕ

 εδώ Β ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29-12-2018 ΜΕ ΑΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

και εδώ Γ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ