Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Ο.Α.Κ.Α. στο τηλ: 210-6868454 Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.