ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου

                                                                                             Μαρούσι , 09/09/2020

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

          

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πλειοδοτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση αχρήστων υλικών από το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης». Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απομάκρυνση υλικών προς ανακύκλωση ή καταστροφή από τις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη με αρ. 5.2 απόφαση της 12ης /09/06/2020 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα:

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ (κατεστραμμένα)

 

Ηλεκτρικά:

 

Ψυγείο μικρό                                    Samsung                                           5          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Elinda                                                            8          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Isola                                                   1          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Gefra                                                  2          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Comet                                                            2          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Indesit                                               2          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Elco                                                    1          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Zanussi                                              2          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Vedete                                                1          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Cimson                                              1          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Eskimo                                              1          τεμ.

Ψυγείο μικρό                                    Pitsos                                                 1          τεμ.

 

Ψυγείο μεγάλο                     Izola                                                   1          τεμ.

Ψυγείο μεγάλο                     Simens                                               2          τεμ.

Ψυγείο μεγάλο                     Brand                                                 1          τεμ.

 

Ψύκτες νερού                                                                                   24        τεμ.

A/C                                         Trane                                                 1          τεμ.

Παγομηχανή                         BPEMA                                              1          τεμ.

Ανεμιστήρες με βάση                                                                      5          τεμ.

Ηλεκτρικά καλοριφέρ                                                                    11         τεμ.

 

 

 

Εξοπλισμός Γραφείων:

 

Γραφεία μεταλλικά                                                                         18        τεμ.

Γραφεία ξύλινα                                                                                12        τεμ.

Ντουλάπες ξύλινες                                                                          5         τεμ.

Ντουλάπες μεταλλικές                                                                   21        τεμ.

Συρταριέρες μεταλλικές                                                                 1          τεμ.

Συρταριέρες ξύλινες                                                                                   5          τεμ.

Ντουλάπες ξεμονταρισμένες ξύλινες                                           8          τεμ.

Τραπέζια ροτόντα μεταλλικά                                                        6          τεμ.

Κρεβάτια ιατρικά                                                                            3          τεμ.

Καρέκλες διάφορες                                                                         90       τεμ.

Καναπέδες δύο (2) θέσεων                                                                        8          τεμ.

Τραπέζια σπαστά                                                                            49        τεμ.

Καρέκλες στοιβαζόμενες                                                               146      τεμ. 

 

 

 

Ηλεκτρονικό υλικό

 

Κεντρικές Μονάδες:

 

Plato                                                                                                   5          τεμ.

Avia                                                                                                    3          τεμ.

Dell                                                                                                     3          τεμ.

Χωρίς Μάρκα                                                                                   9          τεμ.

Emi                                                                                                     1          τεμ.

Quest X                                                                                              2          τεμ.

Rise                                                                                                    2          τεμ.

ΗΡ                                                                                                      1          τεμ.

Hyndai                                                                                               2          τεμ.

Gold Star                                                                                           1          τεμ.

Image Pentium                                                                                1          τεμ.

Compu Help                                                                                      2          τεμ.

Κ. Μονάδα Server Ηλεκτρονικών                                                            1          τεμ.

 

Σύνολο Κεντρικών Μονάδων = 33

 

 

Εκτυπωτές:

 

HP 2300                                                                                            6          τεμ.

ΗΡ 2200                                                                                            3          τεμ.

ΗΡ 3005                                                                                            6          τεμ.

ΗΡ  990                                                                                             1          τεμ.

ΗΡ 690                                                                                              2          τεμ.

Digital 3500                                                                                      1          τεμ.

ΗΡ 2420                                                                                            2          τεμ.

ΗΡ 4 L                                                                                                1          τεμ.

ΗΡ 4100                                                                                            1          τεμ.

ΟΚΙ 24 DX                                                                                         1          τεμ.

Citizen Swift 90                                                                               1          τεμ.

NEC P30                                                                                            1          τεμ.

Star LC 100                                                                                       1          τεμ.

Lexmark X 1170                                                                               1          τεμ.

EPSON 810                                                                                       1          τεμ.

ΗΡ Deskjet    6940                                                                           1          τεμ.

Star LC 4521                                                                                     1          τεμ.

ΗΡ Deskjet  9300                                                                            1          τεμ.

ΟΚΙ microline 591                                                                           1          τεμ.

HP Desket 690L                                                                              2          τεμ.

ΗΡ Scanjet 4G                                                                                  1          τεμ.

ΗΡ 1050                                                                                             1          τεμ.

ΗΡ 1022                                                                                             1          τεμ.

ΟΚΙ                                                                                                     1          τεμ.

Star                                                                                                     1          τεμ.

 

                                                                                   Σύνολο Εκτυπωτών: 40

 

Οθόνες Η/Υ:

 

Proview                                                                                             4          τεμ.

Philips 105 S                                                                                     1          τεμ.

Philips 105 E                                                                                     1          τεμ.

NEC VR 17                                                                                         1          τεμ.

Monitor (για κάμερες παρακολούθησης) TYCO                                   1          τεμ.

DAEWOO 511 X                                                                                1          τεμ.

MITAC MA01                                                                                   2          τεμ.

Philips 107E4                                                                                    1          τεμ.

Sony 100ES                                                                                       1          τεμ.

LG (flat)                                                                                             1          τεμ.

ΙΒΜ (flat)                                                                                          1          τεμ.

ΗΡ 1702 (flat)                                                                                   1          τεμ.

LOC (flat)                                                                                          1          τεμ.

HP 1530 (flat)                                                                                   1          τεμ.

Samsung 940 (Flat)                                                                                    1          τεμ.

ΗΡ 1702 (Flat)                                                                                  1          τεμ.

KFC                                                                                                    1          τεμ.

HandArex                                                                                          1          τεμ.

 

 

  Σύνολο Οθονών:  22

 

 

 

Scaner:

 

ΗΡ  5300                                                                                           3          τεμ.

ΗΡ  3200                                                                                           1          τεμ.

ΗΡ  5580                                                                                           1          τεμ.

ΗΡ  5530                                                                                            1          τεμ.

ΗΡ  5470                                                                                            1          τεμ.

 

 

                                                                                         Σύνολο Σκάνερ:  7

 

 

Πληκτρολόγια:                                                                              10        τεμ.

 

 

 

Φούρνοι Μικροκυμάτων:

 

Deloghi 533                                                                                      3          τεμ.

Sanyo                                                                                                 1          τεμ.

Sharp                                                                                                  1          τεμ.

 

 

                                                            Σύνολο Φούρνων Μικροκυμάτων: 5

 

Διάφορα:

 

Video καμερών (για παρακαλούθηση) Ganz                              1          τεμ.

Video παρακολούθησης 960 TYCO                                              1          τεμ.

Switch                                                                                                            1          τεμ.

Κονσόλα Καμερών TYCO Multiplexer 160Sn                             1          τεμ.

UPS                                                                                                    1          τεμ.

Τηλεόραση Panasonic 35-40΄                                                       1          τεμ.

Τηλεόραση LG                                                                                 1          τεμ.

Μηχάνημα Slights Kodak SAV 2020                                           1          τεμ.

Ανεμιστήρες με βάση                                                                      3          τεμ.

Πλαστικοποιητές                                                                             9          τεμ.

 

          

 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Ο.Α.Κ.Α λίστα με τα υλικά που θα κάνει ο ίδιος χρήση (επισκευή- διάθεση) ή θα παραδώσει με δικά του έξοδα σε ανακύκλωση ή ΧΥΤΑ. Για τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, εάν δεν γίνει ίδια χρήση και πρέπει να παραδοθούν προς ανακύκλωση, ο ανάδοχος θα καταθέσει έγγραφη βεβαίωση ότι αναλαμβάνει με ίδια έξοδα και μέσα την παράδοση τους αρμοδίως. Η φόρτωση και μεταφορά από το Ο.Α.Κ.Α θα γίνει με μέσα και έξοδα του αναδόχου χωρίς επιβάρυνση του Ο.Α.Κ.Α. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο που είναι αποθηκευμένα τα υλικά προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και στη συνέχεια μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο mail:oakasup@otenet.gr ,ή στο στο FAX: 210-6834021, μέχρι  25/09/2020.

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα αναφέρεται στο ποσό που θα κατατεθεί υπέρ του ΟΑΚΑ.  Ο  τραπεζικός λογαριασμός του ΟΑΚΑ, θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την έναρξη απομάκρυνσης των υλικών.

 

Πληροφορίες για επίσκεψη του χώρου στο τηλ. 210-6868102

       

                                                             

                                                            ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                 ΚΩΝ/ΝΑ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ