ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           Ανάρτητεο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                     

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματίνα                                    Μαρούσι, 16 Απριλιου 2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 

ΤΗΛ : 2106834569                                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πλειοδοτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση αχρήστων υλικών από το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης».

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απομάκρυνση υλικών προς ανακύκλωση ή καταστροφή από τις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με την αποφάσεις της 28ης /14/01/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της  28ης /14-01-2021 για την εκποίηση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων  που βρίσκονται στο κτήμα «ΜΑΤΣΟΥΚΑ»,  με την διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η επιτροπή  σας ενημερώνει ότι τα υλικά που θα απομακρυνθούν είναι τα παρακάτω:

 

Καταγραφή άχρηστων αντικειμένων

  1. 000 περίπου κινητά διαχωριστικά
  2. Ρολό πόρτας
  3. Πάγκοι αθλητών
  4. Πλέγματα
  5. Κατεστραμμένοι κάδοι
  6. Διάφορα σίδερα & αλουμίνια
  7. Τελάρα από τζάμια

Σημείωση:

Μετά την απομάκρυνση των άχρηστων αντικειμένων, αυτά που είναι προς χρήση και θα παραμείνουν,

ο ανάδοχος θα πρέπει να τα τακτοποιήσει στο χώρο όπως θα του υποδείξει η υπηρεσία.

 

 

Για την εκτίμηση  των παραπάνω αντικειμένων είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο   (κατόπιν ραντεβού με  την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση  αυτών.

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων θα αναφέρεται στο ποσό που θα κατατεθεί υπέρ του ΟΑΚΑ.  Ο  τραπεζικός λογαριασμός του ΟΑΚΑ, θα δοθεί στον ανάδοχο πριν την έναρξη απομάκρυνσης των υλικών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραδώσει με δικά του έξοδα σε ανακύκλωση ή ΧΥΤΑ. Για τα υλικά που θα παραδοθούν προς ανακύκλωση, ο ανάδοχος θα καταθέσει έγγραφη βεβαίωση ότι αναλαμβάνει με ίδια έξοδα και μέσα την παράδοση τους αρμοδίως. Η φόρτωση και μεταφορά από το Ο.Α.Κ.Α θα γίνει με μέσα και έξοδα του αναδόχου χωρίς επιβάρυνση του Ο.Α.Κ.Α. 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 23.04.2021 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (26.04.2021 ώρα 11:00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο τίτλος των εργασιών «Απομάκρυνση αχρήστων υλικών από το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης».

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

     

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ