Μαρούσι 10/06/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα  Περιέλιξη μοτέρ σύμφωνα με την με αρ.514/8609 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως  25/06/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή (περιέλιξη) μοτέρ 5,5HP για προσαγωγή της ΚΚΜ 2,5 Νο2 για τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΟΑΚΑ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 25/06/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Kων/να Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών