Από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 εως και το Σάββατο 26 Ιουνίου 2010 στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. ,πρόκειται να διεξαχθεί το Πανέλλήνιο Πρωταθλημα Στίβου τω ΑμεΑ μεταξύ των ωρών :

Πέμπτη 24/6, ωρες : 18:00-21:00

Παρασκευή 25/6, ώρες : 09:30-12:00 & 18:00-20:30

Σάββατο 26/6, ώρες : 09:30-12:14 & 18:00-21:00