ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι10/11/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι ειδών γραφείου:

1. Στυλό χρώματος μπλέ, 150 τεμ., 2. Μαρκαδοράκια χρώματος μπλέ, 12 τεμ. , 3.Συνδετήρες Νο 3, 100 κουτάκια . 4. Σετ διορθωτικά 40 τεμ., 5. Ζελατίνες (με τρύπες), 5.000τεμ. 6. Ζελατίνες τύπου L, 200τεμ., 7.Κλασέρ τύπος 8/32 πλαστικό 200 τεμ. 8.Σύρματα συρραπτικού 50 κουτάκια, , 9.Συρραπτικά χειρός 10τεμ., 10.Αποσυρραπτικό τεμ. 5, 11.Κόλλα στικ, 30 τεμ. 12.Ψαλίδια γραφείου,τεμ.5, 13.Μαρκαδόροι επισήμανσης χρώματος κίτρινο και πράσινο τεμ.12+12,

14. DVD χωρητικότητα 4,7GB, τεμ.50 και 15.Post it μικρά τεμ.20.-

Τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων των υλικών στο ΟΑΚΑ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021ή στο e-mail:oakasup@otenet.gr μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οι αριθμοί εισηγήσεων 838/9658,839/9659 .

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ