ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 24.09.2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                 Αρ.Πρωτ.: 681/0734

                                                                                      21PROC009257713                                                                 

           

                                                                                                          

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     20PROC006941414

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης με τη χρήση του υπάρχοντος φρεατίου και καινούργιες πόρτες στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 681/0734 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (ημερομηνία υποβολής έως 04/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης με τη χρήση του υπάρχοντος φρεατίου και καινούργιες πόρτες στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 681/0734 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων.

 

Χαρακτηριστικά αναβατορίου κάθετης ανύψωσης:

 

Το αναβατόριο θα εγκατασταθεί στο κλειστό Κολυμβητήριο με χρήση του υπάρχοντος φρεατίου. Ο ανάδοχος θα παραδώσει το αναβατόριο σε πλήρη λειτουργία και η βεβαίωση παραλαβής θα δοθεί από το τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α μετά το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας  ενός (1) μήνα.

Οι εργασίες θα  περιλαμβάνουν τοποθέτηση νέων πορτών.

 

   
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
 1. ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ
 2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
 3. ΒΑΘΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
350 Kgr.

~7.00  mt

50mm

 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
 2. ΣΤΑΣΕΙΣ
 3. ΚΑΜΠΙΝΑ

 

 1. ΔΑΠΕΔΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

 1. ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ

 

 

 

 1. ΜΟΝΑΔΑ

 

 

 1. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ
 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

   

     12.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

    13. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ                                

950 Χ 1100 Χ2100 mm

2

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ HPL

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

 

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.5 KW-10 A Μονοφασικό 230V

 

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ DIR 2006/42/CEEN 81.41

 

8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

 

2 ΕΤΗ

 

Επισημάνσεις:

 1. Στο συνολικό κόστος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται διετής (2 έτη) σύμβαση συντήρησης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Ο.Α.Κ.Α. και εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του ανελκυστήρα (μέγιστος χρόνος επισκευής, αν απαιτηθεί, εντός 24ώρου). Οι εργασίες συντήρησης αφορούν βλάβες που προέρχονται από την κανονική χρήση του αναβατορίου.
 2. Διευκρινίζεται επίσης ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα κρατηθεί ως ρήτρα εγγύησης καλής λειτουργίας το ποσό των 1.000,00€ από την συνολική αμοιβή, το οποίο θα αποδοθεί στον ανάδοχο μετά το πέρας της 2ετούς σύμβασης συντήρησης.
 3. Ο ανάδοχος καταθέτει στο Ο.Α.Κ.Α. πλήρη τιμοκατάλογο με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά του αναβατορίου.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 04/10/2021 ώρα 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 05/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός εισήγησης 681/0734.

Πληροφορίες, κατόπιν ραντεβού, με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο  τηλ. 2106834762 υπ’όψιν κ. Μεταξά Γρηγόρη.

 

                                                                                             

 

                                                                                                Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ