ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

17PROC005680185

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Μικροβιολογικός και Χημικός έλεγχος υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών στο Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α σύμφωνα με την με αρ.804/16854 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 16/01/17)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών του Κολυμβητηρίου, όπως από το νόμο ορίζεται ,ως ακολούθως :

Διάρκεια : 49 εβδομάδες – Αρ. Δειγμάτων: 9 /εβδομάδα – Προαπαιτούμενα: δειγματοληψία από τον ανάδοχο, μεταφορά δειγμάτων από τον ανάδοχο.

Το κολυμβητήριο τον Αύγουστο είναι κλειστό για συντήρηση και δεν γίνεται εξέταση δειγμάτων.

Το Ο.Α.Κ.Α διατηρεί την δυνατότητα παράλληλης δειγματοληψίας – ελέγχου όταν το κρίνει αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/01/17 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 804/16854.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών