ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Μαρούσι , 07/09/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Μετρήσεις ιδιοτήτων νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές σύμφωνα με την με αρ.326/9444 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (έως 14/09/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προκειμένου να προβεί σε μετρήσεις ιδιοτήτων νερού στις Κολυμβητικές δεξαμενές ενδιαφέρεται για την προμήθεια , σύμφωνα με την 326/9444 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, των κάτωθι:

Α. Ταμπλέτες μέτρησης PH PHENOL RED RAPID, (τεμ. 1000)

Β. Ταμπλέτες μέτρησης DPD No1 RAPID, (τεμ. 1000)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/09/2015 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 326/9444. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

 

Τμηματάρχης Προμηθειών

Καρασούλης Βασίλειος