Κατόπιν της ενημέρωσης που έλαβε η Γενική Διεύθυνση του  Ολυμπιακού  Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης»  και  σύμφωνα με το άρθρο 11.1 των με αρ. 270 και   271 διακηρύξεων  που αφορούν την εκμίσθωση δύο (2) κυλικείων του Κολυμβητηρίου και τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στο χώρο του Προπονητηρίου αντίστοιχα,  λόγω   της   ελλιπούς προσέλευσης  και υποβολής μιας μόνο οικονομικής προσφοράς ,  εισηγείται την ματαίωση και επαναπροκήρυξη των ως άνω διαγωνισμών (αρ.πρωτ. 6/3678 και 6/3677)  καθότι υφίσταται, αδυναμία σύγκρισης πλειόνων προσφορών και εξεύρεσης της προσφερόμενης μεγαλύτερης τιμής προκειμένου  να την αξιολογήσει ως συμφέρουσα ή όχι για το δημόσιο,    συγκρίνοντάς την με τιμές που προσφέρθηκαν  τυχόν σε προηγούμενους διαγωνισμούς, καθώς  όλοι οι προηγούμενοι  διαγωνισμοί για  όμοιο είδος παροχής υπηρεσιών αφορούσαν το σύνολο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και ουχί  μεμονωμένη Εγκατάσταση  ως με τις παρούσες διακηρύξεις.