Μαρούσι 30/08/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα  Μίσθωση ανυψωτικής εργοεξέδρας  σύμφωνα με την με αρ.743/8645 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 09/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την μίσθωση ανυψωτικής εργοεξέδρας με θέση εργασίας 12μέτρα , δυνατότητα μικρής προέκτασης, ηλεκτροκίνητη. Η διάρκεια ενοικίασης είναι για 5 ημέρες και η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης θα οριστεί μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων κ. Δ. Γεωργάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 09/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 743/8645.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών