Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) διοργάνωσε την Χειμερινή Ημερίδα Κολυμβητικών αγώνων 10, 11 και 12 ετών στο κλειστό κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. από Παρασκευή 23/01/09 έως Κυριακή 25/01/09, ώρες 08:00-12:00 και 16:30-20:30.