Η εταιρεία EXECUTIVE LINE διοργάνωσε έκθεση επίπλων και ειδών σπιτιού με την επωνυμία <<ΚΑΤΟΙΚΙΑ FANTASY>> από 1 έως 9 Νοεμβρίου 2008 στο Α διάζωμα του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α..