Μαρούσι 17/09/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα καπάκια φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο τεμ.40 σύμφωνα με την με αρ.471/4162 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 24/09/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά καπακιων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 124 και κλάσης Β125 για πεζοδρόμιο ως ακολούθως:

διαστάσεις 43Χ43 τεμ.5, 53Χ63 τεμ.15 , 45Χ45 τεμ.5, 54Χ44 τεμ.10, 34Χ34 τεμ.5

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 24/09/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 441/5343. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών