Μαρούσι 20/11/13

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : καθαρισμός και αδιαβροχοποίηση του θεμέλιου λίθου και του αγάλματος του Σπύρου Λούη σύμφωνα με την με αρ.1038/9102 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε .(έως 25/11/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για τον καθαρισμό και την αδιαβροχοποίηση από GRAFFITI του αγάλματος του Σπύρου Λούη και του θεμέλιου λίθου του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 25/11/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1038/9102

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών