ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να προχωρήσει στη μίσθωση έως 10 γηπέδων για την αθλητική περίοδο 2016-2017 με κόστος ενοικίασης 1300 € πλέον χαρτοσήμου με το κόστος συντήρησης να επιβαρύνει το μισθωτή.

Επισημαίνεται ότι θα μπορούν να δοθούν μέχρι 2 γήπεδα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Μόνο εάν δεν καλυφθεί ο επιθυμητός αριθμός γηπέδων , το Ο.Α.Κ.Α. θα προχωρήσει στην παραχώρηση 3 γηπέδων σε κάποιο ενδιαφερόμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα με το Ο.Α.Κ.Α. και να μην έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή παρεμποδίσει τη λειτουργία αυτού.

Μεταξύ των ενδιαφερομένων θα προτιμηθούν εκείνοι που ήδη συνεργάζονται με το Ο.Α.Κ.Α. αρκεί να πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι 13 Ιουλίου στο Πρωτόκολλο του Ο.Α.Κ.Α.

 

 

Δ.Σ Ο.Α.Κ.Α “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”