Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. στην 43η/25.11.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση προωθητικής ενέργειας για την εγκατάσταση του Κέντρου Αντισφαίρισης ως συναυλιακού – πολιτιστικού χώρου.

 

 

Συγκεκριμένα η προσφορά περιλαμβάνει:

  1. Μία ημέρα προετοιμασίας δωρεάν
  2. Αξιοποίηση κυλικείου
  3. Δικαίωμα χρήσης εγκατάστασης για αποξήλωση μέχρι την επομένη 10πμ.

 

 

Διάρκεια προωθητικής ενέργειας: Ιούνιος 2017 – Σεπτέμβριος 2017.

 

Μορφή εκδήλωσης: Συναυλία

 

Κόστος εκδήλωσης αναλυτικά: 4.000€ πλέον Φ.Π.Α. ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα ανά ημέρα εκδήλωσης (συμπεριλαμβανομένης μίας μέρας προετοιμασίας και δικαίωμα αποξήλωσης μέχρι την επόμενη της εκδήλωσης μέρα μέχρι 10πμ) ή ποσοστό 10% επί της καθαρής τιμής των εισιτηρίων εάν αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο εγγυημένο μίσθωμα της εκδήλωσης, συν λειτουργικά. Για οποιαδήποτε πώληση το ΟΑΚΑ διατηρεί το δικαίωμα του ποσοστού 5,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων πλέον ΦΠΑ εκτός από τις πωλήσεις κυλικείου που εξαιρούνται από το προαναφερόμενο ποσοστό στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας.

 

 

Για να δοθεί η προσφορά

  1. Το Ο.Α.ΚΑ. θα κρατήσει το δικαίωμα του 1ου χορηγού.
  2. Θα πρέπει τουλάχιστον η πρώτη συναυλία από τον κάθε διοργανωτή να έχει κανονιστεί μέχρι τον Μάρτιο 2017 (καταβολή προκαταβολής).

Δεσμεύσεις

Το Ο.Α.Κ.Α. θα συντάξει σχέδιο προσέλευσης και εξυπηρέτησης κοινού, οι βασικές αρχές του οποίου θα είναι δεσμευτικές για όλους τους παραγωγούς που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο.

 

 

Βασίλειος Βελέντζας

Συντονιστής Γενικός Διευθυντής

Ο.Α.Κ.Α. ” ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”