ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 15/7/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αναγόμωση φιάλης CO2 στο σύστημα πυρασφάλειας  του Ποδηλατοδρομίου. (εισηγ,8621, έως 22/7/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αναγόμωση φιάλης CO2 από τον οδηγό φιαλών κατάσβεσης για τη χαμηλή τάση στο σύστημα πυρασφάλειας Ποδηλατοδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22/7/13

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 588/8621

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ