ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι 07/08/19

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών  για AΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ  σύμφωνα με την(εισηγ, 486/15582 έως 20.08.2019)του τμήματος ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ..

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί   :

 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ: α)19,60Χ2Μ β) 19,00Χ2Μ.γ)18,00Χ2Μ

δ) 14,00Χ2Μ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΑΣΤΟ.

Πληροφορίες  στο τηλ.210-6868405                                                                                                                                           Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 20.08.19μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011. .

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών