ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                             Μαρούσι, 3  Ιουλίου  2020

                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:299/16777

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                    

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   πωμάτων και ασφαλειών    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 16777  έως 15.07.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια

 

ΠΩΜΑΤΑ 63 Α ΝΕΟΖΕΤ

 

50
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 35Α ΝΕΟΖΕΤ 50
ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Ε931/32 32Α 400V. 12
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 10,3Χ38 32Α.

 

12
ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Β40 ΡΑΓΑΣ 40Α 8

.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 15/7/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 299/16777.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα .Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Θ. Κυρούση     τηλ. 210-6868451

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ