ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  101/16692.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC006958512

                                                                                                     

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και αντικατάσταση των προστατευτικών λωρίδων κεφαλών στο επάνω μέρος των πάγκων ποδοσφαίρου του κεντρικού σταδίου  (εισηγ,16692 ημερομηνία υποβολης εως 13.07.2019)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

  • Προμήθεια και αντικατάσταση των προστατευτικών λωρίδων κεφαλών στο επάνω μέρος των πάγκων ποδοσφαίρου του κεντρικού σταδίου σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές:

 

Προμήθεια και αντικατάσταση των προστατευτικών λωρίδων κεφαλών στο επάνω μέρος των 5 πάγκων ποδοσφαίρου του κεντρικού σταδίου σε συνολικό  μήκος περίπου 30m.

Τα προστατευτικά πλάτους περίπου 17 cm, θα είναι όμοια με τα υπάρχοντα στους πάγκους και  θα αποτελούνται εσωτερικά από λωρίδες κόντρα πλακέ θαλάσσης ή (κατά προτίμηση) plexiglass πάχους 15mm, καλυμμένες με αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και αντοχής (800gr/m2) πάχους 3 cm  και  επενδεδυμένα εξωτερικά με ιδιαίτερα ανθεκτικό pvc (600gr/m²).

Τέλος, όλη η κατασκευή σε κάθε πάγκο θα πρέπει να προστατευτεί από την εισροή  υδάτων  με τοποθέτηση αδιάβροχου μουσαμά. 

Πριν την κατάθεση της προσφοράς κρίνεται  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο που βρίσκονται οι πάγκοι – κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210.6834773 – προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου του έργου.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 13.07.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη ημέρα (14.07.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 101/16692.

    

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ