ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                   Μαρούσι, 25  Μαΐου  2020

                                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:102/6246

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                         20PROC006759701

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   αντικατάσταση αφυγραντήρων  με αναπλήρωση ψυκτικού υγρού  στη baby pool στο ανοικτό κολυμβητήριο    στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 6246  έως 1.06.2020)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αντικατάσταση αφυγραντήρων  με αναπλήρωση ψυκτικού υγρού  . Συγκεκριμένα :  1 τεμ. Συμπιεστής lotary ,  1 τεμ. Συμπιεστής lotary  ,ψυκτικό υγρό 2 (κιλά) και εργατικά επισκευής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 1/6/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 102/6246.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα .Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούσης      τηλ. 210-6868451

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ