ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 25  Μαΐου  2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 109/0055

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          20PROC006758271

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια  καινούριου ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου για την εξυγίανση κολυμβητικών Δεξαμενών  , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,0055 έως 1.06.20)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια καινούριου ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου  . Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Κατάσταση καινούριο ,ανυψωτική ικανότητα 1.500kg ,Φορτιστής ενσωματωμένος, Ανύψωση ηλεκτρική ,Μετακίνηση πλήρη ηλεκτροκίνηση, Σταθεροποιητές τροχοί ναι ,ετοιμοπαράδοτο και εγγύηση καλής λειτουργίας .

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 1/6/2020 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 109/0055. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 2/6/2020 , ημέρα Τρίτη   στις 10.00πμ.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός : 2.500,00€ πλέον του ΦΠΑ .

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.