ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι  25-05-2020

ΤΗΛ : 210-6834569                                                            

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  LAPTOP σύμφωνα με την (εισηγ, 125/0060 έως 04-06-2020 )του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω :

LAPTOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: HP PROBOOK 470GS

NOTEBOOK 17.3΄΄FULL HD 1920X1080  CPU:INTEL CORE i5 825ou 1,66HZ

RAM:8GB ITB HDD . CPU:NVIDIA GE FORCE 930Mx WINDOWS 10

                                                                                                                                                            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021,ή στο  e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την  04-06-2020 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορέςνα αναγράφεται ο αριθμός των εισηγήσεων. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.   τηλ. 210-6834762.

 

 

Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών