ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,19 Φεβρουαρίου  2020

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.:61/7439

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας τεχνικού προσωπικού   σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 7439 έως 5.3.2020).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την  προμήθεια   μέσων ατομικής προστασίας τεχνικού προσωπικού   :

  • 1 ζευγάρι  Γαλότσα εργασίας Ν0 41
  • 1 τεμ. Φόρμα προστασίας από χημικά  
  • 1 τεμ. Μάσκα προστασίας από χημικά  
  • 1 ζευγάρι γάντια για χημικά  

   Για τις ανάγκες εργαζόμενου  στο  κολυμβητήριο    .  

 

                                                                                                      

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 5/3/20 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 61/7439.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α. Κυρούσης   τηλ. 210-6834562 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ