ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 8 Αυγούστου    2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 474/16139

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων για τα αποδυτήρια του κλειστού Μπάσκετ και  κολυμβητήριου    του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 16139 έως 23.8.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων για τα αποδυτήρια του κλειστού Μπάσκετ και  κολυμβητήριου   του ΟΑΚΑ .

  • 30 τεμ. Φωτιστικά φθορίου στεγανά σκαφάκι εξωτερικού χώρου LED 1,20 cm.
  • 20  τεμ. Φωτιστικά φθορίου στεγανά σκαφάκι εξωτερικού χώρου LED 0,60 cm.
  • 60  τεμ. Λάμπες LED 1,20cm
  • 40  τεμ. Λάμπες LED 0,60cm

                                                                                                        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:oakasup@otenet.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 23/8/19 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  474/16139.  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α Κυρούση      τηλ. 210-6868451& Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ