ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7  Αυγούστου   2019

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 494/16096

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευών καθοδικής προστασίας υδραυλικών δικτύων    του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων     (εισηγ, 16096 έως 23.8.19).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιθυμεί την προμήθεια 

15 τεμ συσκευών καθοδικής προστασίας  υδραυλικών δικτύων τύπου STOPCOR A9 PLUS που θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή οξειδώσεων των υδραυλικών δικτύων  του ΟΑΚΑ .

                                                                                                        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών έως την 23/8/19. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 494/16096. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 26/8/2019 , ημέρα Δευτέρα  στις 10.00πμ .  Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. Α.  Κυρούση      τηλ. 210-6868451 & Παπαγιαννίδου Κων/να 210-6834569.

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ