Μαρούσι 09/05/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών σύμφωνα με την με αρ.428/12333 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων. (έως 17/05/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια

  1. Μετατροπέα μονότροπης οπτικής ίνας σε πολύτροπη telebyte model 279/279A
  2. Patch Cords ST-ST οπτικής ίνας μήκους 20μ. (3 τεμ.).
  3. Patch Cords ST-ST οπτικής ίνας μήκους 1μ.(5τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο e-mail oakasup@otenet.gr μέχρι την 17/05/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Kων/να Παπαγιαννίδου

Τμηματάρχης Προμηθειών