ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 03/10/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Μίσθωση ανυψωτικής εργοεξέδρας σύμφωνα με την με αρ.743/8645 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 09/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την μίσθωση ανυψωτικής εργοεξέδρας με θέση εργασίας 12μέτρα , δυνατότητα μικρής προέκτασης, ηλεκτροκίνητη. Η διάρκεια ενοικίασης είναι για 5 ημέρες και η ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης θα οριστεί μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων κ. Δ. Γεωργάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 09/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 743/8645.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ