Μαρούσι 12/12/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Επισκευή κεντρικής παροχής ύδρευσης ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ.1134/8327 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 14/12/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την έναρξη εργασιών επισκευής της κεντρικής παροχής ύδρευσης του ΟΑΚΑ ως ακολούθως:

  • Καθαρισμός και επισκευή φίλτρου DN 300
  • Αφαίρεση μειωτή και αντικατάσταση με κατάλληλη διατομής ειδικό τεμάχιο.
  • Αφαίρεση ειδικού τεμαχίου «σταυρός» και κατασκευή ,ετσι ώστε να ευθυγραμμιστεί η ένωση της κεντρικής παροχής που είναι από χαλύβδινο σε PVC.
  • Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη στήριξη όλου του συστήματος σωληνώσεων.
  • Τοποθέτηση βάνας 2’’ για άδειασμα του τοπικού δικτύου.
  • Επισκευή αντλιών φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων(επισκευή σωληνώσεων,αντλιών και αυτοματισμού)
  • Επισκευή και αποκατάσταση φωτισμού του χώρου.

Είναι επείγουσα εργασία που αφορά την κεντρική παροχή ύδρευσης όλου του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 14/12/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1134/8327.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077