Στις 10 και 11 Οκτωβρίου του 2009 στην αίθουσα του Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. << Γ.Κασιμάτης>> φιλοξενήθηκε εκδήλωση εταιριών προσφοράς εργασίας, με τίτλο <<Ημέρες Καριέρας 2009>>.