Μαρούσι 25/02/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Εργασίες επισκευής γκαραζόπορτας στο υπόγειο του DOPINGτ σύμφωνα με την με αρ.86/5784 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης κ΄Κατασκευών (έως 05/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή της γκαραζόπορτας στο υπόγειοτου εργαστηρίου DOPING

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο εργασιών (τηλ.επικοινωνίας 210-6834773 κα. Μαλανδράκη )και στη συνέχεια να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 05/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 86/5784. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών