Μαρούσι 23/03/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα εργασίες αποκατάστασης πυροσβεστικού συγκροτήματος Τέννις σύμφωνα με την με αρ.157/4094 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 30/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για εργασίες αποκατάστασης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το πυροσβεστικό συγκρότημα στο Τέννις ως ακολούθως:

εργασίες εξάρμωσης μίζας προς έλεγχο σε ειδικό εργαστήριο στο πυροσβεστικό στο τέννις.

Εργασίες αντικατάστασης στα σωληνάκια τροφοδοσίας του πετρελαιοκινητήρα στο πυροσβεστικό του Τέννις.

Δεδομένου ότι το πυροσβεστικό συγκρότημα στο Τέννις είναι εκτός λειτουργίας ,δόθηκε εντολή για άμεση αποκατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 157/4094 . Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών