Μαρούσι 10/10/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα εργασία επισκευής ωρολογίων για τις κάρτες προσωπικού σύμφωνα με την με αρ.919/3620 εισήγηση του τμήματος ΕΚΑΕ.(έως 16/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά εκτυπωτή LASERJET έγχρωμος και την εργασία επισκευής πολυμηχανήματος CANON MF-4150 του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας στο ΕΚΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 919/3620.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών