Μαρούσι 22/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα επισκευή A/C μάρκας DAIKIN 12.000BTU σύμφωνα με την με αρ.276/6790 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 29/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή ενός κλιματιστικού μάρκας DAIKIN 24.000 BTU για τα UPS του Κ.Σταδίου και ενός κλιματιστικού 24.000 BTU για το UPS του μηχανοστασίου Νο4 του Κ.Σταδίου.

Πληροφορίες κ.Γ.Κακουλάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 29/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 276/6790. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών