Μαρούσι 12/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

15PROC002843923

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα επισκευή-συντήρηση UPS σύμφωνα με την με αρ.325/8696 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 25/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή-συντήρηση UPS ως ακολούθως:

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ UPS

  • FAN AXIAL 220V (για το LIEBERT 7200 60KVA-28267605 (τεμ.6)

  • FAN AXIAL 220V (για το LIEBERT 7200 600KVA-36601701 (τεμ.6)

  • FAN AXIAL 220V (για το HIPULSE 80KVA-37621601 (τεμ.1)

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 25/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 325/8696. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών