Μαρούσι 12/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

15PROC002844134

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα επισκευή πολυβάθμιας αντλίας ROVATTI σύμφωνα με την με αρ.852/4074 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 25/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή πολυβάθμιας αντλίας ROVATTI στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ΟΑΚΑ με στοιχεία:

πολυβάθμια αντλία κάθετης τοποθέτησης ROVATTI POMPE,TYPE:ME.KV50T-24/16 RPM 2900,KW 11,Q(1/m) 150,0 550,0, H(m) 145,0 71,3 (τεμ.3)

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 25/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 852/4074. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών