Μαρούσι 10/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Επισκευή κεντρικού φρεατίου ομβρίων μηχανοστασίου σύμφωνα με την με αρ.779/4313 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 16/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή κεντρικού φρεατίου ομβρίων στο μηχανοστάσιο του κλειστού κολυμβητηρίου ως ακολούθως

1.επισκευή φθαρμένων κομματιών των σωληνώσεων και αντικατάσταση αντεπιστρόφων

2.αντικατάσταση των οδηγών τοποθέτησης αντλιών

3.καθαρισμός του φρεατίου από τα χώματα και τα σκουπίδια που έχει.

4.εγκατάσταση των υπαρχόντων αντλιών και θέση σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 16/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 779/4313.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών