ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 19/02/2014

Αρ.Πρ. 201/8327

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001879462 2014-02-19

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Επισκευή κεντρικής παροχής ύδρευσης ΟΑΚΑ σύμφωνα με την αρ. 201/8327 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων .( έως 26/02/2014 )

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την έναρξη εργασιών επισκευής της κεντρικής παροχής ύδρευσης του ΟΑΚΑ ως ακολούθως :

  • · ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DN300
  • · ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
  • · ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΙΚΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (΄΄ΣΤΑΥΡΟΣ΄΄) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΕ PVC.
  • · ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
  • · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ 2’’ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • · ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)
  • · ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)
  • · ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Είναι επείγουσα εργασία που αφορά την κεντρική παροχή ύδρευσης όλου του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26/02/2014

Στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 201/8327

Πληροφορίες στα τηλ. 210 6834569 , 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ