Μαρούσι 11/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμη θειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα επισκευή ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου ARMANI σύμφωνα με την με αρ.318/9443 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 19/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή του ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου ARMANI με στοιχεία:

SERIES- TRE-SL-SMART,Part Number-43136,Rated Capacity-2000Ug,Capacity of maximum lifting :2000Kg ,Lifting Max -mm200,Manufacture date-2005 ,code-07044

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 19/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 318/9443. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών