Μαρούσι 28/04/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα Επισκευή εσωτερικής πολυζωνικής μονάδας A/C στο ισόγειο του Doping μάρκας DAIKIN σύμφωνα με την με αρ.214/6787 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 07/05/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή εξωτερικής πολυζωνικής μονάδας A/C μάρκας DAIKIN στο ισογείο-υποδοχή δειγμάτων του εργαστηρίου του DOPING με στοιχεία:

ισχύς εσωτερικής μονάδας:0,158KW ,μάρκας:DAIKIN,τύπος A/C: URV τύπου κασσέτας,ψυκτικό υγρό: R407C

Η επισκευή αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας της εσωτερικής μονάδας τύπου κασσέτας FXYFP20KA7V19.

Η ισχύς εξωτερικού μηχανήματος : 16 KW ,μάρκα: DAIKIN,τύπος A/C: VRV τύπου κασέτας,τύπος εξωτερικού συγκροτήματος: RXYP16KJY1,τύπος εσωτερικού μηχανήματος:FXYP125KB7V19,ψυκτικό υγρό: R407C.

Εργασίες ως ακολούθως:

εξάρμωση και ηλεκτρική αποσύνδεση της παλιάς πλακέτας-προμήθεια και αντικατάσταση με νέα πλακέτα ιδίου τύπου-εκκίνηση μηχανήματος-έλεγχος-ρυθμίσεις-παράδοση σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 07/05/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 214/6787. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών