ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569 Μαρούσι 14/10/13

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : επισκευή διαρροής σύμφωνα με την με αρ.898/8319 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 21/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την έναρξη εργασιών επισκευής διαρροής στο γκαζόν απέναντι από το κλειδοστάσιο (Ρ2) με εργασίες ως ακολούθως

  • Σκάψιμο και αποκάλυψη ζημιάς
  • Επισκευή σωλήνα Φ75 πολυαιθυλενίου
  • Αποκατάσταση πρανούς

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 21/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 898/8319

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ