Μαρούσι 10/12/13

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Θέμα:  Επισκευή Α/C τύπου κασέτας στην εσωτερική μονάδα του εργαστηρίου DOPING CONTROL.  , σύμφωνα με την με αρ.1108/4391 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών.(έως 17/12/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή Α/C τύπου κασέτας στην εσωτερική μονάδα του 1ου ορόφου , γραφείο 1.6 του εργαστηρίου DOPING-CONTROL.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  στο FAX:210-6834021,  μέχρι την 17/12/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1108/4391.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών