Μαρούσι 15/10/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα επισκευή αντλιών GRUNDFOS σύμφωνα με την με αρ.941/4368 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 22/10/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την εργασία επισκευής δύο αντλιών GRUNDFOS SEC 4012 που βρίσκονται στο φρεάτιο αποχέτευσης των WC κοινού στο Ποδηλατοδρόμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 22/10/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 941/4368.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών